fbpx

 

VENISON PROCESSING PRICE LIST: 2021

NB. Prices may vary due to purchase prices. Prices are not fixed for the hunting season. 17/02/2021
     
Product Description Unit Price per kilogram (VAT Inclusive)
Basic cut up (Saw) p/kg

 R       7.75

Processing of trimmings p/kg  R       7.75
Basic processing p/kg  R       8.50
PLUS THE FOLLOWING COST FOR RELEVANT PROCESSING
Make of the following products:
Make of Biltong p/kg  R     11.85
Thin Droëwors (Can 22) p/kg  R     19.50
Thick Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R     15.75
Thick Braaiwors p/kg  R     14.99
Thin Braaiwors (Can 22) p/kg  R     18.50
Costs include labour, spices and casings. 
The following products is added additionally. Plus: ( ± 30% of trimmings weight)
Brisket fat p/kg  R     69.99
Pork Spek p/kg  R     53.99
Pork trimmings 50/50 p/kg

 R     73.99

Mutton fat (If available) p/kg  R     71.95
The following products are exchanged:
Kasegrillers / cheesegrillers p/kg  R     46.99
Cabanossi p/kg  R     71.95
Salami p/kg  R     59.99
Russians p/kg  R     39.99
Packaging of meat:
Vacuum packing each  R       1.49
Fomo each  R       0.99
Small custom packaging each  R       0.50
Services
Smoking p/kg  R      10.00
Pickling p/kg  R       8.00
Prices are valid only on fresh, cooled and clean game meat.
Prices may change and is just an guideline
Price is negotiable for more than 500 kg basic processing.

 

 

WILDS BEWERKING PRYSLYS: 2021

NB. Pryse kan verander. Pryse is dus nie vas vir die seisoen nie. 17/02/2021
     
Produk beskrywing
Eenheid Prys per kilogram (BTW Ingesluit)
Basiese wild opsaag p/kg  R       7.75
Bewerking van afrandsels (Trimmings) p/kg  R       7.75
Basiese bewerking p/kg  R       8.50
PLUS DIE VOLGENDE VIR TOEPASLIKE BEWERKING
Maak van die volgende produkte:
Maak van Biltong p/kg  R     11.85
Dun Droëwors (Can 22) p/kg  R     19.50
Dik Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R     15.75
Dik Braaiwors p/kg  R     14.99
Dun Braaiwors (Can 22) p/kg  R     18.50
Bg. kostes sluit arbeid, speserye en derms in. Byvoegings is bykomend.
Plus: (ongeveer 30% van afrandsel / trimmingsgewig)
Brisket vet p/kg  R     69.99
Vark Spek p/kg  R     53.99
Varkvleis 50/50 p/kg  R     73.99
Skaapvet (indien beskikbaar) p/kg  R     71.95
Die volgende produkte word omgeruil:
Kasegrillers / cheese grillers p/kg  R     46.99
Cabanossi p/kg  R     71.95
Salami p/kg  R     59.99
Russians p/kg  R     39.99
Verpakking van vleis:
Vakuum verpakking each  R       1.49
Fomo each  R       0.99
Kleinmaar verpakking each  R       0.50
Dienste:
Rook van vleis p/kg  R      10.00
Pekel van vleis p/kg  R       8.00
Bg. pryse van toepassing op vars, verkoelde skoon wildsvleis
Bg. Pryse mag verander en is dus slegs ‘n riglyn
Meer as 500kg: prys onderhandelbaar vir eenvormige bewerking.