VENISON PROCESSING PRICE LIST: 2020

NB. Prices may vary due to purchase prices. Prices are not fixed for the hunting season.
     
Product discription Unit Price per kilogram (VAT Inclusive)
Vel afslag 10-39kg each  R     65.00
Vel afslag 40kg + each  R   130.00
Basic cut up (Saw) p/kg  R       7.50
Processing of trimmings p/kg  R       7.50
Basic processing p/kg  R       8.29
PLUS THE FOLLOWING COST FOR RELEVANT PROCESSING
Make of the following products:
Make of Biltong p/kg  R       9.50
Thin Droëwors (Can 22) p/kg  R     15.99
Thick Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R     14.99
Thick Braaiwors p/kg  R     14.99
Thin Braaiwors (Can 22) p/kg  R     15.99
Costs include labour, spices and casings. 
The following products is added additionally. Plus: ( ± 30% of trimmings weight)
Brisket fat p/kg  R     69.99
Pork trimmings 50/50 p/kg  R     63.50
Mutton fat (If available) p/kg  R     65.99
The following products are exchanged:
Kasegrillers / cheesegrillers p/kg  R     45.99
Cabanossi p/kg  R     62.99
Salami p/kg  R     59.99
Russians p/kg  R     39.99
Packaging of meat:
Vacuum packing each  R       1.49
Fomo each  R      0.99
Small custom packaging each  R       0.50
Services
Smoking p/kg  R     10.00
Pickling p/kg  R       8.00
Drying p/kg  R       8.00
Prices are valid only on fresh, cooled and clean game meat.
Prices may change and is just an guideline
Price is negotiable for more than 500 kg basic processing.

 

WILDS BEWERKING PRYSLYS: 2020

NB. Pryse kan verander. Pryse is dus nie vas vir die seisoen nie. 13/02/2020
     
Produk beskrywing
Eenheid Prys per kilogram (BTW Ingesluit)
Vel afslag 10-39kg elk  R     65.00
Vel afslag 40kg + elk  R   130.00
Basiese wild opsaag p/kg  R       7.50
Bewerking van afrandsels (Trimmings) p/kg  R       7.50
Basiese bewerking p/kg  R       8.29
PLUS DIE VOLGENDE VIR TOEPASLIKE BEWERKING
Maak van die volgende produkte:
Maak van Biltong p/kg  R       9.50
Dun Droëwors (Can 22) p/kg  R     15.99
Dik Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R     14.99
Dik Braaiwors p/kg  R     14.99
Dun Braaiwors (Can 22) p/kg  R     15.99
Bg. kostes sluit arbeid, speserye en derms in. Byvoegings is bykomend.
Plus: (ongeveer 30% van afrandsel / trimmingsgewig)
Brisket vet p/kg  R     69.99
Varkvleis 50/50 p/kg  R     63.50
Skaapvet (indien beskikbaar) p/kg  R     65.99
Die volgende produkte word omgeruil:
Kasegrillers / cheese grillers p/kg  R     45.99
Cabanossi p/kg  R     62.99
Salami p/kg  R     59.99
Russians p/kg  R     39.99
Verpakking van vleis:
Vakuum verpakking each  R       1.49
Fomo each  R      0.99
Kleinmaar verpakking each  R       0.50
Dienste
Rook van vleis p/kg  R      10.00
Pekel van vleis p/kg  R       8.00
Droog van vleis p/kg  R       8.00
Bg. pryse van toepassing op vars, verkoelde skoon wildsvleis
Bg. Pryse mag verander en is dus slegs ‘n riglyn
Meer as 500kg: prys onderhandelbaar vir eenvormige bewerking.