Wild Bewerking Pryslys: 2018
NB. Pryse verander met aankoop prysverandering. Pryse is dus nie vas vir die seisoen nie. 
     
Produk beskrywing Eenheid  Prys per kilogram  (BTW ingesluit)
Vel afslag 10-39kg elk  R                         60.00
Vel afslag 40kg + elk  R                       120.00
Basiese wild opsaag p/kg  R                           6.29
Bewerking van Trimmings p/kg  R                           6.29
Basiese bewerking p/kg  R                           7.29
PLUS DIE VOLGENDE KOSTES VIR TOEPASLIKE BEWERKING
Maak van die volgende produkte:
Maak van Biltong p/kg  R                           7.99
Dun Droëwors (Can 22) p/kg  R                         15.99
Dik Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R                         14.99
Dik Braaiwors p/kg  R                         14.99
Dun Braaiwors (Can 22) p/kg  R                         15.99
Bg. Kostes sluit arbeid, speserye en derms in. Byvoegings is bykomend.
Plus: (Ongeveer 30% van afrandsel / trimmings gewig)
Brisket vet p/kg  R                         69.99
Varkvleis 50/50 p/kg  R                         63.99
Skaapvet (indien beskikbaar) p/kg  R                         65.99
Die volgende produkte word omgeruil:
Kasegrillers p/kg  R                         38.99
Cabanossi p/kg  R                         54.99
Salami p/kg  R                         51.99
Russians p/kg  R                         33.99
Verpakking van vleis:
Vakuum verpakking elk

 R                           1.49

Fomo elk  R                           0.99
Kleinmaat verpakking elk  R                           0.44
Dienste gelewer:
Rook van vleis p/kg  R                           7.00
Pekel van vleis p/kg  R                           4.00
Droog van vleis p/kg  R                           6.50
Bg. pryse van toepassing op vars, verkoelde, skoon wildsvleis.
Bg. Pryse mag verander en is dus slegs ‘n riglyn.
Meer as 500kg: prys onderhandelbaar vir eenvormige bewerking.
VENISON PROCESSING PRICE LIST: 2018
NB. Prices may vary due to purchase prices. Prices are not fixed for the hunting season.
     
Product discription  Unit  Price per kilogram (VAT Inclusive) 
Vel afslag 10-39kg  each  R      60.00
Vel afslag 40kg + each  R    120.00
Basic cut up (Saw) p/kg  R        6.29
Processing of trimmings p/kg  R        6.29
Basic processing p/kg  R        7.29
PLUS THE FOLLOWING COST FOR RELEVANT PROCESSING
Make of the following products:
Make of Biltong p/kg  R        7.99
Thin Droëwors (Can 22) p/kg  R      15.99
Thick Droëwors (Boerewors derm) p/kg  R      14.99
Thick Braaiwors  p/kg  R      14.99
Thin Braaiwors (Can 22) p/kg  R      15.99
Costs include labour, spices and cassings. 
The following products is added additionally. Plus: ( ± 30% of trimmings weight)
Brisket fat p/kg  R      69.99
Pork trimmings 50/50 p/kg  R      63.99
Mutton fat (If available) p/kg  R      65.99
The following products are exchanged:
Kasegrillers / cheese grillers p/kg  R      38.99
Cabanossi  p/kg  R      54.99
Salami  p/kg  R      51.99
Russians p/kg  R      33.99
Packaging of meat:
Vacuum packing  each  R        1.49
Fomo  each  R        0.99
Small custom packaging each  R        0.44
Services
Smoking  p/kg  R        7.00
Pickling  p/kg  R        4.00
Drying p/kg  R        6.50
Prices are valid only on fresh, cooled and clean game meat.
Prices may change and is just an guidline
Price is negotiatable for more than 500kg basic processing.